Tagged: Tips and Techniques

0

EXCEL Tips: การดึงข้อมูลในโดยอ้างอิงจากหลายตัวแปร

  เมื่อนานมาแล้ว ผมเขียนถึงฟังก์ชั่นสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้จักใน Microsoft Excel คือ VLOOKUP() ที่เอาไว้ เพราะมันสามารถใช้ดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลในตาราง Excel โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน Cell (ภาษาไทยเรียก สดมภ์ แต่ผมว่ายิ่งเรียกยิ่งงง ฉะนั้นผมขอเรียก Cell นะ) เช่น คุณมีรายชื่อของเซลส์ แล้วก็มียอดขายของเขาในปีนึง เวลาจะอ้างอิงไปใช้ใน Sheet อื่นในไฟล์ หรือ ณ บริเวณอื่นของ Sheet ถ้าเรารู้จักฟังก์ชั่น VLOOKUP() มันจะช่วยให้สะดวกมากครับ เช่น หากเราอยากจะให้พิมพ์ชื่อเซลส์ไปใน Cell...

0

การส่งอีเมล์ด้วย Mail Merge ผ่าน Microsoft Word 2013

Keith Ramsey via Compfight   สำหรับมนุษย์เงินเดือน ในหลายๆ แผนกก็มีความจำเป็นที่จะต้องส่งอีเมล์ไปหาคนเป็นจำนวนมากๆ ในคราวเดียว โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำการ Personalized หรือ ทำให้เนื้อหาของอีเมล์แต่ละฉบับที่ส่งออกไปถูกแต่งขึ้นมาเฉพาะสำหรับผู้รับคนนั้นๆ โดยเฉพาะ ในขณะที่เนื้อหาส่วนใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง จะมีเหมือนกันทุกฉบับ ซึ่งหากส่งด้วยวิธีปกติ คือการ Copy & Paste ทีละฉบับแล้วแก้เนื้อหาเฉพาะส่วน จะกินเวลานานมากๆ ในกรณีนี้ Microsoft Office มีฟังก์ชั่นเข้ามาช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะ ชื่อว่า Mail Merge ครับ

0

การใช้ฟังก์ชั่น vlookup() ใน Microsoft Excel

ฟังก์ชั่นสารพัดประโยชน์อันนึงของ Microsoft Excel ที่ผมว่ามนุษย์เงินเดือนควรเรียนรู้ไว้ คือ VLOOKUP() ครับ หน้าที่ของมันคือ การดึงข้อมูลจากชุดของข้อมูลในตาราง Excel โดยอ้างอิงเอาจากข้อมูลใน Cell ที่เรากำหนดครับ อย่างในกรณีรูปตัวอย่างนี่ เราอยากรู้ว่าเกรดที่บันทึกไว้ใน Column A นั้น เมื่อแปลงเป็น GPA และ Description แล้ว มันควรจะเป็นอะไร โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลใน Column H จนถึง J เช่น หากได้ A ก็จะได้ GPA...

%d bloggers like this: