Tagged: Motivation

0

#HRtwt ตอน ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องหมดไฟ

ลูกน้องหมดไฟทำไงดี วิเคราะห์สาเหตุของการหมดไฟเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุดและเคล็ดลับสร้างแจงจูงใจจุดไฟการทำงานให้ลุกโชนอีกครั้ง [View the story “ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องหมดไฟ” on Storify]

0

ทำไมพนักงานไม่รู้สึกถึงคุณค่าของการเพิ่มคุณค่าของงาน

เครดิตรูปภาพ: Flickr   แนวคิดการเพิ่มคุณค่าในงาน หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Job enrichment นั้น เป็นสิ่งที่มีกันมานานมากแล้วครับ ซึ่งเริ่มแรกมาจากนักจิตวิทยาชื่อ Frederick Herzberg ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950s ซึ่งในหนังสือ Fundamentals of Human Resource Management 3rd Edion นั้นให้นิยามของ Job enrichment เอาไว้แบบนี้ “Job enrichment คือ การให้อำนาจแก่พนักงานโดยการเพิ่มสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานให้กับพวกเขา” และภายหลังได้มีนักจิตวิทยาอีกหลายคนที่นำแนวคิดดังกล่าวนี้ไปศึกษาต่อยอด

%d bloggers like this: