Tagged: Microsoft Excel

0

EXCEL Tips: การดึงข้อมูลในโดยอ้างอิงจากหลายตัวแปร

  เมื่อนานมาแล้ว ผมเขียนถึงฟังก์ชั่นสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้จักใน Microsoft Excel คือ VLOOKUP() ที่เอาไว้ เพราะมันสามารถใช้ดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลในตาราง Excel โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน Cell (ภาษาไทยเรียก สดมภ์ แต่ผมว่ายิ่งเรียกยิ่งงง ฉะนั้นผมขอเรียก Cell นะ) เช่น คุณมีรายชื่อของเซลส์ แล้วก็มียอดขายของเขาในปีนึง เวลาจะอ้างอิงไปใช้ใน Sheet อื่นในไฟล์ หรือ ณ บริเวณอื่นของ Sheet ถ้าเรารู้จักฟังก์ชั่น VLOOKUP() มันจะช่วยให้สะดวกมากครับ เช่น หากเราอยากจะให้พิมพ์ชื่อเซลส์ไปใน Cell...

0

Flash Fill ฟังก์ชั่นสารพัดประโยชน์ใน Microsoft Office 2013

    บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่เราได้มาในรูปของ Microsoft Excel นั้น มันอยู่ในรูปแบบของข้อความที่ซับซ้อน ที่เราจำเป็นต้องดึงเอาเฉพาะข้อความบางอย่างไปใช้งานต่อ ซึ่งในอดีต เราต้องเขียนสูตร (เช่น ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น search() ร่วมกับ left() เพื่อดึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ ที่ผมเคยเขียนแนะนำไปในก่อนหน้านี้) หรือใช้ลูกเล่น Text-to-column เข้ามาช่วยในการดึงข้อความที่ต้องการออกมา หากยังนึกภาพไม่ออก ให้ลองไปดาวน์โหลด ไฟล์ตัวอย่างสำหรับ Flash Fill นี้มาดูครับ

0

การใช้ฟังก์ชั่น vlookup() ใน Microsoft Excel

ฟังก์ชั่นสารพัดประโยชน์อันนึงของ Microsoft Excel ที่ผมว่ามนุษย์เงินเดือนควรเรียนรู้ไว้ คือ VLOOKUP() ครับ หน้าที่ของมันคือ การดึงข้อมูลจากชุดของข้อมูลในตาราง Excel โดยอ้างอิงเอาจากข้อมูลใน Cell ที่เรากำหนดครับ อย่างในกรณีรูปตัวอย่างนี่ เราอยากรู้ว่าเกรดที่บันทึกไว้ใน Column A นั้น เมื่อแปลงเป็น GPA และ Description แล้ว มันควรจะเป็นอะไร โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลใน Column H จนถึง J เช่น หากได้ A ก็จะได้ GPA...

0

ประโยชน์ของฟังก์ชั่น search() ใน Microsoft Excel เมื่อใช้คู่กับ left()

  ในการทำงานด้วย Microsoft Excel นั้น บ่อยครั้งที่เรามีความจำเป็นต้องแยกข้อมูลใน Cell ออกมาเพื่อนำไปใช้เพื่อการอื่นต่อ อย่างเช่นในรูปด้านบนจะเห็นว่าข้อมูลใน Column A นั้นชื่อว่า Description ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนที่เป็น Category ที่เก็บไว้ในเครื่องหมาย [ ] และข้อมูลในส่วนที่เป็น Description จริงๆ ซึ่งเราอยากจะเอาข้อมูลดังกล่าวไปแยกเป็น Column B โดยเอาเฉพาะแต่ส่วนที่เป็น Category ออกมา ซึ่งใน Microsoft Excel นั้น เราสามารถทำได้ด้วยคุณสมบัติ Text-to-Column

%d bloggers like this: