Tagged: happyemployees

0

#HRtwt ตอน อยู่หรือไป อะไรสำคัญที่สุด

ค้นพบว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาและดึงดูดคนดีมีความสามารถให้มาร่วมงานกับองค์กร [View the story “อยู่หรือไป อะไรสำคัญที่สุด” on Storify]

0

#HRtwt ตอน 10วิธีทำให้พนักงานมีความสุขในปี2015

พนักงานนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กรและทำให้พนักงานมีความสุขจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นและยังเป็นการดึงดูดให้พนักงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลานานอีกด้วย มาดูวิธีการเพิ่มความสุขให้พนักงานกันค่ะ [View the story “10วิธีทำให้พนักงานมีความสุขในปี2015” on Storify]

%d bloggers like this: