Tagged: ลาออก

28

ลาออกแล้ว พักร้อนยังเหลือ นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินหรือไม่?!?

    เมื่อมีพบก็ย่อมต้องมีจาก เมื่อรับพนักงานเข้ามาทำงาน ก็มีโอกาสที่สักวันหนึ่งพนักงานคนนั้นจะลาออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ แต่คำถามที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนถามกันบ่อยๆ และผู้คนในสายงานทรัพยากรมนุษย์จำนวนไม่น้อยก็ไม่ทราบคำตอบ ก็คือ ปีหนึ่งๆ นั้น นายจ้างให้พักร้อนไว้ใช้ตั้งหลายวัน หากเราลาออกซะก่อนที่จะได้มีโอกาสใช้ให้หมด นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินคือมารึเปล่า?!? แล้วถ้าต้องจ่าย จะต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่?!?

%d bloggers like this: