Tagged: ทดลองงาน

0

ปากกับใจ..ตรงกัน

เครดิตรูป: Dilbert.com เสียงโทรศัพท์ที่สํานักงานดังขึ้น… ผู้อ่าน : ทนายครับ สะดวกคุยไหม ทนายวิรัช : ว่ามาเลยครับ.. ผู้อ่าน : ช่วงนี้ผมรับคนเข้ามาทํางาน งานกําลังขยาย ทนายวิรัช : ก็ดีนิครับ ผู้อ่าน : ผมเลยเรียก ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มาเพื่อเปิดรับสมัครงาน ปรากฏว่า ฝ่ายบุคคล แนะนําให้รับ “พวกสายอาชีพ” ผมเลยประกาศรับสมัครงาน “พวกสายอาชีพ” ทนายวิรัช : แล้วเป็นไงได้คนงานไหม ? ผู้อ่าน :...

13

สิทธิของพนักงานในช่วงทดลองงาน และ ต่ออายุทดลองงานกันได้ด้วยเหรอ?!?

สำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้ว เมื่อเข้าไปทำงานใหม่ๆ ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านช่วงที่เรียกว่า “ทดลองงาน” กันทั้งนั้น ซึ่งบริษัทหลายๆ แห่งนั้น ให้สิทธิและสวัสดิการแก่พนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงานน้อยกว่าพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะได้เงินเดือนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยบอกว่าจะปรับขึ้นให้เมื่อผ่านทดลองงานแล้ว แต่บางแห่งก็หนักกว่านั้น เช่น  ห้ามลาป่วยกันเลยทีเดียว หนำซ้ำ พอพ้นช่วงทดลองงาน (ซึ่งมักจะเป็นระยะเวลา 119 วัน) แล้ว เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลายแห่งก็มาบอกว่า ไม่ผ่านทดลองงาน ต้องขอต่ออายุทดลองงานกันต่ออีก

%d bloggers like this: