Tagged: ความยุติธรรมในองค์กร

0

ทำความเข้าใจกับ ความเท่าเทียม ที่ไม่เท่าเทียมซะทีเดียว

  “ความพึงพอใจในงาน” ของพนักงาน เป็นตัวแปรที่งานวิจัยด้านทรัพยากรบุคคลให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพราะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของ ผลการปฏิบัติงาน และ การลาออกจากงาน และในทาง Common sense เอง ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า หากพนักงานไม่พึงพอใจในงาน ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วว่าจะไม่ค่อยตั้งใจทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานได้สูงอยู่แล้ว ดังนั้นในเชิงวิชาการ จึงมีความพยายามในการค้นหาว่า อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่จะเพิ่มหรือลดความพึงพอใจในงาน

%d bloggers like this: