Tagged: ความพึงพอใจในงาน

0

ทำความเข้าใจเรื่อง “ความพึงพอใจในงาน” และ “ความไม่พึงพอใจในงาน”

slworking2 via Compfight   เวลาพูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน เราจะนึกว่ามันคือสิ่งที่อยู่บนระนาบเดียวกัน หากอันหนึ่งลด อีกอันหนึ่งก็จะเพิ่ม หากอันหนึ่งเพิ่ม อีกด้านหนึ่งก็จะลด เช่น ความอิ่มกับความหิว หากเราอิ่มมาก เราก็หิวน้อย หากเราหิวมาก ก็แสดงว่าเราไม่อิ่ม เป็นต้น … เวลาที่องค์กรนึกถึง “ความพึงพอใจในงาน” หรือ  “Job satisfaction” ก็เช่นกัน ที่อาจจะคิดไปว่า หากเราสามารถทำให้พนักงานหมด “ความไม่พึงพอใจในงาน” หรือ “Job dissatisfaction” ไปได้แล้ว พนักงานก็จะมีความพึงพอใจในงานเข้ามาแทนที่ … แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะสิครับ

0

ทำความเข้าใจกับ ความเท่าเทียม ที่ไม่เท่าเทียมซะทีเดียว

  “ความพึงพอใจในงาน” ของพนักงาน เป็นตัวแปรที่งานวิจัยด้านทรัพยากรบุคคลให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพราะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของ ผลการปฏิบัติงาน และ การลาออกจากงาน และในทาง Common sense เอง ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า หากพนักงานไม่พึงพอใจในงาน ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วว่าจะไม่ค่อยตั้งใจทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานได้สูงอยู่แล้ว ดังนั้นในเชิงวิชาการ จึงมีความพยายามในการค้นหาว่า อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่จะเพิ่มหรือลดความพึงพอใจในงาน

%d bloggers like this: