Category: ข่าวทรัพยากรบุคคล

ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงการทรัพยากรบุคคล

0

#HRtwt ตอน อัพเดทฐานเงินเดือนอาชีพต่างๆในปี 2015

อเด็คโก้รวบรวมข้อมูลจริงจากผู้สมัครจัดทำ Salary Guide 2015 ให้ข้อมูลเฉลี่ยฐานเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งในสายอาชีพต่างๆ บทสรุปตำแหน่งและสายอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในตลาด พร้อมมาอัพเดทข้อมูลฐานเงินเดือนปีนี้กันเลยค่ะ [View the story “อัพเดทฐานเงินเดือนอาชีพต่างๆในปี 2015” on Storify]

0

#HRtwt ตอน เคล็ดลับการฝึกอบรมเพื่อรักษาพนักงาน

อ่านเคล็ดลับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทักษะและยกระดับความสามารถหรือ Retraining เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาพนักงานให้อยากทำงานอยู่ในองค์กรค่ะ [View the story “HRtwt ตอน เคล็ดลับการฝึกอบรมเพื่อรักษาพนักงาน” on Storify]

0

#HRtwt ตอน The Global Talent Competitiveness Index 2014

ติดตาม The Global Talent Competitiveness Index หรือ ดัชนีชี้วัดความสามารถการแข่งขัน ผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลกในปี 2014 ประเทศไทยติดอันดับ 61 จาก 93 ประเทศทั่วโลก จุดแข็งจุดอ่อนและประสิทธิภาพของไทยในการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่ง เผยปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันดึงดูดคนเก่งในประเทศ [View the story “The Global Talent Competitiveness Index 2014” on Storify]

0

#HRtwt ตอน เคล็ดไม่ลับจัดโต๊ะทำงาน

อ่านเคล็ดไม่ลับการจัดโต๊ะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกันค่ะ [View the story “เคล็ดไม่ลับจัดโต๊ะทำงาน ” on Storify]

0

การปรับตัวเข้าทำงานในสภาพแวดล้อมแบบหลากวัฒนธรรม

Kenny Louie via Compfight   ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ AEC แล้ว โอกาสที่คุณจะต้องไปทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย หรือทำงานในต่างแดนก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากขึ้น ฉะนั้นเราจึงควรเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยเชื้อชาติที่แตกต่างกันและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และหากคุณได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตในสภาพแวดล้อมนั้น ก็ยิ่งจะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารงานคนเหล่านี้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างสอดประสานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ให้น้อยที่สุด

%d bloggers like this: