#HRtwt ตอน ปัจจัยในการเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมในปี 2015

B_8poZ_UIAAfFny

อัพเดทปัจจัยและคุณสมบัติของผู้นำที่ดีเยี่ยมปี 2015 ความเก่งของผู้นำที่ดีขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูแล&ให้คำแนะนำลูกน้องในทีมได้ดีแค่ไหน ไม่ใช่เพียงแค่ซื้อใจและเป็นที่เคารพรักของลูกน้องแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอีกด้วย

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: