ทำความเข้าใจเรื่องการลาป่วย

HRtwt

 

 

“ปีนึงลาป่วยได้แค่ 30 วัน” เป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน รวมถึงนายจ้างบางรายด้วยซ้ำ ทั้งนี้เพราะ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 57 มีท่อนนึงที่พูดว่า “นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันที่ลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลาดระยะเวลาที่ลา แต่ปีนึงต้องไม่เกินสามสิบวัน” ซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นที่มาของเลข 30 วันที่เข้าใจผิดกันครับ

แต่จริงๆ แล้ว พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 32 ระบุไว้ว่า “ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง” นะครับ นั่นหมายความว่าหากเราป่วย 2 วันก็ลาได้ 2 วัน หากเราป่วย 10 วันก็ลาได้ 10 วัน หากเราป่วย 100 วันก็ลาได้ 100 วันเช่นกัน … เพียงแต่

  • ตามมาตรา 57 แล้ว หากเราลาเกิน 30 วันใน 1 ปี เราจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างแค่ 30 วันเท่านั้น
  • หากลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างจะขอดูใบรับรองแพทย์ได้
  • การลาป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน (อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย) และการลาเพื่อคลอดบุตร ไม่นับรวมใน 30 วันนี้ เพราะมีกฎหมายรองรับแยกต่างหาก

จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้าง แม้ลูกจ้างจะป่วย ไม่ได้ไปทำงานก็เพื่อช่วยลูกจ้างครับ เพราะเจ็บป่วย ไปทำงานไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายยังมีอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็กำหนดจำนวนวันไม่เกิน 30 วัน เพื่อไม่ให้นายจ้างต้องรับภาระมากไป

ทีนี้คำถามมีอยู่ว่า แล้วถ้าเกิดป่วยเกิน 30 วันล่ะ จะทำยังไง?!? ลูกจ้างขาดรายได้ แล้วจะเอาที่ไหนใช้จ่าย?!? คำตอบก็คือ หากเป็นผู้ประกันตน (ซึ่งจริงๆ ลูกจ้างทุกคนควรเป็นผู้ประกันตน) ก็สามารถเบิกเงินที่เรียกว่า “เงินชดเชยการขาดรายได้” ได้ครับ โดย…

  • จะได้รับเป็นเงิน 50% ของรายได้
  • เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และปีหนึ่งไม่เกิน 180 วัน
  • ยกเว้นในกรณีป่วยเรื้อรัง (6 โรค คือ มะเร็ง, ไตวายเรื้อรัง, เอดส์, โรคหรืออาการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมองหรือกระดูสันหลังอันเป็นเหตุให้เป็นอัมพาต, ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน, อื่นๆ ที่ต้องรักษาตัวนานติดต่อกันเกิน 180 วัน ให้ยื่นเรื่องขอมติคณะกรรมการการแพทย์) จะเบิกได้ไม่เกิน 365 วัน

รายละเอียดเรื่องสิทธิประกันสังคม อ่านเพิ่มได้จาก ซีรี่ส์สิทธิประกันสังคม ในบล็อกนี้ครับ

พูดง่ายๆ คือถ้าเกิดลาป่วย ป่วยนานแค่ไหนก็ลาไป และใน 30 วันแรก นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินให้เรา แต่พอเกิน 30 วันแล้ว ให้เราไปเบิกจากประกันสังคมแทนครับ โดยจะเบิกกี่ครั้งก็ได้ แต่ครั้งนึงเบิกได้เท่าที่ป่วยจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน และปีนึงจะเบิกได้ไม่เกิน 180 วัน … แต่จะให้ดีที่สุดก็ อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐ ครับผม

The following two tabs change content below.
บล็อกเกอร์สายรีวิวที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา และทรัพยากรมนุษย์ และเนื่องจากได้ร่ำเรียนปริญญาโทภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (แต่ไม่จบเพราะมัวแต่เอาความรู้มาใช้จริง จนลืมทำวิทยานิพนธ์) จึงคิดว่าจะเป็นการดีที่จะนำความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาที่ได้ มาเผยแพร่เพื่อคนอื่นๆ ต่อ ... ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดีย ดิจิตอลมาเก็ตติ้ง และเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มบริษัท Adecco Thailand ในด้านเนื้อหากับโซเชียลมีเดีย

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: