เมื่อองค์กรเผลอลงโทษแบบไม่ทันรู้ตัว

Reward

Image credit: wonderwebby

มันเป็นตรรกะที่เข้าใจกันได้โดยทั่วไปว่าเมื่อใดก็ตามที่พนักงานขององค์กรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ตั้งใจทำงานเสร็จเร็วกว่าที่กำหนด, ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้, ขยันมาทำงาน ฯลฯ ก็จะได้รับรางวัล เมื่อเป็นเช่นนี้ ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์แล้ว เมื่อได้รับรางวัลจากการทำพฤติกรรมละก็พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ อีก … แต่ในสถานการณ์จริง ปรากฏว่ามีอยู่หลายองค์กรที่เดียวที่พลาดเรื่องง่ายๆ แบบนี้ พลาดที่จะตบรางวัลให้แก่พนักงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าว และบางครั้ง เผลอลงโทษพนักงานแบบไม่รู้ตัวซะอีก

 

ทำไมองค์กรถึงพลาดที่จะตบรางวัลแก่พนักงานที่ทำดี?!?

บ่อยครั้งสาเหตุมันเกิดจากความคิดหรือความเชื่อที่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะว่าองค์กรได้จ้างพนักงานมาแล้ว ดังนั้นพนักงานก็มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุด ให้สมกับที่จ้างพนักงานมา … ใช่ครับ … องค์กรคิดว่า สิ่งเหล่านี้เป็น “หน้าที่” ที่พนักงานต้องทำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องให้รางวัลอะไรอีก พนักงานที่สามารถทำงานได้เร็วกว่าที่กำหนดเป็นเพราะองค์กรสามารถคัดสรรบุคลากรมาได้ดี พนักงานที่สามารถทำให้โครงการเสร็จสิ้นลงไปได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่กำหนด นั่นก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำอยู่แล้ว …

แต่มองในมุมกลับ สิ่งเหล่านี้สำหรับพนักงานแล้ว พวกเขาคิดว่ามันคือสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีกว่าที่องค์กรคาดหวังจากตัวเขา (แหงสิครับ ก็ทำงานเสร็จเร็วกว่าที่กำหนด ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่กำหนดนี่นา) เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาก็ควรจะได้รางวัลบ้าง แต่ขาดรางวัลตอบแทนแล้ว มันก็ย่อมก่อให้เกิดความผิดหวังและนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในการทำงานไม่มากก็น้อย (อ่านบทความ ทำความเข้าใจเรื่อง “ความพึงพอใจในงาน” และ “ความไม่พึงพอใจในงาน”)

 

บางครั้งองค์กรเผลอลงโทษพนักงานโดยไม่รู้ตัว

ท่านผู้อ่านท่านใดเคยมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถานการณ์เหล่านี้บ้าง?!?

  • มีความสามารถในการทำงานหลากหลาย ช่วยเหลืองานหน่วยงานอื่นๆ ได้สารพัด สุดท้ายงานทุกอย่างเลยตกมาอยู่ที่เราหมด
  • ขยันและทุ่มเทให้กับการทำงาน จึงทำงานเสร็จเร็วกว่าที่กำหนด ผู้จัดการเลยรู้ว่าหากใช้งานพนักงานอีกคนที่ไม่ขยันซักเท่าไหร่งานจะไม่เสร็จ สู้เอางานมาให้พนักงานคนนี้ทำไม่ได้
  • หน่วยงานดีเด่น ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้เท่าที่จำเป็น จึงใช้งบประมาณประจำปีที่ได้มาเหลือ ปีถัดมาองค์กรจึงปรับลดงบประมาณลง

ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ องค์กรเข้าใจว่าคือสิ่งที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพได้สูงสุด แต่สิ่งเหล่านี้แหละ ที่กลายเป็นการลงโทษพนักงานโดยไม่รู้ตัวครับ นั่นเพราะจากที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รางวัล (เช่น เมื่อเป็นคนเก่งก็ควรได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง, เมื่อเป็นคนขยันทำงานก็ควรจะได้ค่าแรงมากกว่าคนอื่นๆ หรือเมื่อหน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ ก็ควรจะได้รับการชื่นชม เป็นต้น)

แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาจริงๆ กลับกลายเป็น งานที่เพิ่มขึ้น หรือถูกตัดงบประมาณลง … แม้องค์กรจะคิดว่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น “การลงโทษ” ในการรับรู้ของพนักงานทั้งนั้นนะครับ

 

ท่านผู้บริหารโปรดทราบ

ฉะนั้น หากท่านผู้บริหารองค์กรท่านใดกำลังอ่านบทความนี้อยู่ ขอให้ลองมองย้อนกลับไปในองค์กรของท่านเองนะครับว่าองค์กรของพวกท่าน กำลังมีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่หรือไม่ … หากองค์กรของพวกท่านมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ ขอให้รีบเปลี่ยนซะก่อนที่จะสายเกินแก้ และเสียพนักงานที่แสนดีเหล่านี้ไป

จริงๆ แล้วรางวัลที่ให้แก่พนักงานหรือหน่วยงานดีเด่นเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินอะไรมากมายเลยครับ เพราะพนักงานและหน่วยงานส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนี้ ก็มักจะมีเจตนาที่ดีต่อองค์กรอยู่แล้ว เพียงแค่การรับรู้และชื่นชมพวกเขา และพร้อมที่จะให้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานแก่พวกเขา (เช่น การส่งไปอบรม ฝึกฝนพัฒนาทักษะ หรือ การพิจารณาปรับตำแหน่งเมื่อถึงโอกาส) ก็เพียงพอแล้วละครับ

 

The following two tabs change content below.
บล็อกเกอร์สายรีวิวที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา และทรัพยากรมนุษย์ และเนื่องจากได้ร่ำเรียนปริญญาโทภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (แต่ไม่จบเพราะมัวแต่เอาความรู้มาใช้จริง จนลืมทำวิทยานิพนธ์) จึงคิดว่าจะเป็นการดีที่จะนำความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาที่ได้ มาเผยแพร่เพื่อคนอื่นๆ ต่อ ... ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดีย ดิจิตอลมาเก็ตติ้ง และเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มบริษัท Adecco Thailand ในด้านเนื้อหากับโซเชียลมีเดีย

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: