มารู้จักตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกัน

Safety Officer

เครดิตรูป: Oshthai.org

 

โอ้!นี่ฉันกำลังเขียน Blog อยู่จริงๆ สิน่ะนี่ หลังจากที่ถูกเคี่ยวเข็ญมานานนนนนนนน ว่าแต่จะเขียนเรื่องอะไรดี นี่สิที่เป็นปัญหาหนัก เฮ้อ -_-!

งั้นมาเริ่มกันที่สิ่งที่เราเป็นมาตลอดหลังจากเรียนจบ และก็ยังอยากเป็นอยู่ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เป็นแล้วก็ตามกันดีกว่า เนอะ (หาแนวร่วมทำไม ใครเค้าจะรู้เรื่องด้วยนิ) และสิ่งนั้นคือ …….. “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” (Safety Officer)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “จป.” คือบุคลการที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สถานประกอบกิจการต่างๆต้องจัดให้มีตามกฏหมาย โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ตามความรู้ความสามารถ นั่นหมายความว่า เกือบทุกๆบริษัทฯ หรือแม้แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ก็ต้องมี จป. ประจำโรงงาน อยู่ที่ว่า จะต้องมีกี่ระดับก็เท่านั้น

แล้วประเภทของ จป. มีอะไรบ้างล่ะ ?

 

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน: ขื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหัวหน้างาน นั่นหมายความว่าตามกฏหมายแล้ว พนักงานในระดับหัวหน้างานในสถานประกอบกิจการทุกคนจะต้องเป็น จป.หัวหน้างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การจะเป็นจป.หัวหน้างานนั้นไม่ยากอะไร แค่อบรมไม่กี่วันได้ประกาศนียบัตรมา ได้รับการประกาศแต่งตั้ง แค่นี้ก็เป็นได้แล้ว

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร: การได้มาของจป.บริหารไม่แตกต่างจาก จป.หัวหน้างาน มากนัก แค่ไปอบรมจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกอบรมก็เท่านั่น จะต่างกันก็ตรงที่ผู้ที่จะมาเป็น จป.บริหารต้องอยู่ในระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปก็แค่นั่น

3. เจ้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค: จะพบได้ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20คน แต่ไม่เกิน 50คน โดยนายจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ไปอบรมเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคเพิ่มเติม

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง: สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100คน จะต้องมีเจ้าหน้าที่ในความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จป.เทคนิคขั้นสูงก็สามารถเป็นได้ด้วยการอบรมเช่นกัน (และจบ ปวส. หรืออนุปริญญาเป็นขั้นต่ำ)  แต่การได้ใบประกาศนีบัตรนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะต้องสอบวัดระดับความรู้ แบ่งเป็นหมวดๆ ซึ่งเท่าที่รู้มา ในหนึ่งคลาสจะมีคนสอบผ่านทุกหมวดแค่ไม่กี่คนเท่านั้น แต่ไม่ต้องเครียดไป เพราะโลกนี้มีส่ิงที่เรียกว่า “สอบซ่อม” ถ้าสอบไม่ผ่านก็ซ่อมไปจนกว่าจะผ่าน 555

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ: ในจป.ทุกระดับมีแค่ จป.วิชาชีพเท่านั้นที่ไม่สามารถได้มาด้วยการอบรมและสอบเพียงเท่านั้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพจะต้องจบปริญญาตรีด้านอาขีวอนามัย และความปลอดภัย หรือวิทยาศาตร์ความปลอดภัยจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น  ในสถานประกอบการทีมีพนักงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปจะต้องมี จป.วิชาชีพ อย่างน้อยหนึ่งคน

สรุปคราวๆคือ สถานประกอบกิจการต่าง จะต้องมีจป.อย่างน้อยสามระดับ สองระดับแรก คือ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร นอกเหนือจากนี้ก็จะเพิ่มเติมตามจำนวนพนักงาน ถ้ามีพนักงานตั้งแต่ 20 – 50 คน ก็ต้องเพิ่มจป.เทคนิค เข้าไป, พนักงาน 51 – 100 คน ก็เปลี่ยนจากเทคนิคเป็นเทคนิคขั้นสูง และถ้ามีพนักงานตั้งแต่ 101 คน ก็จะกลายเป็น จป.วิชาชีพแทนนั่นเอง

คราวนี้คงรู้จัก จป.แต่ละระดับกันแล้ว แน่นอนว่าหลายๆคนคงสงสัยว่าจะมี จป. ไปทำไมกัน แล้วพวกเค้ามีหน้าที่อะไร แน่นอนว่าหน้าที่หลักๆคือการดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน แต่เพื่อความชัดเจนกฏหมายก็ทำการกำหนดหน้าที่ของจป.ระดับต่างๆไว้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙

 

The following two tabs change content below.

Suwanna Songsirisak

อดีต จป. ที่ยังคงอยากจะเป็น จป. อยู่ แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว (เป็นคนตรวจ จป. แทน)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: