ลาออกแล้ว พักร้อนยังเหลือ นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินหรือไม่?!?

 

Vacation - Featured image

 

เมื่อมีพบก็ย่อมต้องมีจาก เมื่อรับพนักงานเข้ามาทำงาน ก็มีโอกาสที่สักวันหนึ่งพนักงานคนนั้นจะลาออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ แต่คำถามที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนถามกันบ่อยๆ และผู้คนในสายงานทรัพยากรมนุษย์จำนวนไม่น้อยก็ไม่ทราบคำตอบ ก็คือ ปีหนึ่งๆ นั้น นายจ้างให้พักร้อนไว้ใช้ตั้งหลายวัน หากเราลาออกซะก่อนที่จะได้มีโอกาสใช้ให้หมด นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินคือมารึเปล่า?!? แล้วถ้าต้องจ่าย จะต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่?!?

 

คิดค่าจ้างในวันหยุดกันอย่างไร?!?

วันพักร้อน ถือเป็นวันหยุดของลูกจ้างครับ ตรงนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปรับปรุง พ.ศ. 2553 มาตรา 56 มีใจความว่า

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับ ค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดตังต่อไปนี้

(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง รายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) วันหยุดตามประเพณี

(3) วันหยุดพักผ่อนประจำปี

หมายความว่า หากนายจ้างให้เรามาทำงานในวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ที่เราเรียกติดปากกันว่า “พักร้อน” นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้เรา ส่วนจะเป็นเงินเท่าใดนั้น มาตรา 62 ได้ให้คำตอบไว้ มีใจความว่า

ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ตาม มาตรา 28 มาตรา 29 หรือ มาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำ งานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่าย เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของ อัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่าย ไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตาม จำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อ หน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้ รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

หรือหากพูดแบบภาษาชาวบ้านคือ พนักงานรายเดือน (ที่เงินเดือนคงที่ โดยคำนวณจากรายได้ต่อวันคูณสามสิบวัน) ก็จะเข้าข่าย (1) ส่วนพวก พนักงานรายวัน (ที่รายได้คิดกันเป็นวัน วันหยุดประจำสัปดาห์ จะไม่นำมาคิดค่าจ้าง) จะเข้าข่าย (2) ครับ

 

หากลาออกแล้ววันพักร้อนยังเหลือ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดหรือไม่?!?

ก่อนที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในปี พ.ศ.​2553 นั้น เรื่องนี้เป็นคำถามยอดฮิตใช่ย่อย (และจริงๆ แล้ว ปัจจุบันก็ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตอยู่ เพราะคนยังไม่ค่อยทราบกฎหมายแรงงานมากนัก) แต่ มาตรา 67 ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุง พ.ศ.2553 นั้น ได้ครอบคลุมประเด็นนี้แล้ว คือ

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อน ประจําปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้น เป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อน ประจําปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30

นั่นจึงทำให้เกิดความกำกวมในส่วนของ สิทธิพักร้อน ครับ … ส่วนที่ไม่กำกวมคือ กรณีที่เป็นวันหยุดพักร้อนสะสม นายจ้างจะต้องจ่ายให้แน่นอน ไม่ว่านายจ้างจะเป็นคนบอกเลิกจ้าง หรือ ลูกจ้างจะเป็นคนลาออกเอง แต่ส่วนที่กำกวมคือ วันหยุดพักร้อนประจำปีปัจจุบันนี่แหละ หากนายจ้างเลิกจ้าง กฎหมายระบุชัดเจนเลยว่า ต้องจ่ายให้ตามสัดส่วนที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ แต่ไม่ได้ฟันธงมาให้ว่าหากลูกจ้างลาออกแล้วจะต้องทำยังไง ดังนั้น จึงมีนายจ้างบางส่วนใช้จุดนี้มาบอกได้ว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายครับผม

ซึ่งตรงนี้จึงทำให้เหลือแค่กรณีที่นายจ้างระบุไว้ชัดเจนเลยว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาพักร้อนได้เดือนละกี่วัน หรือ กี่วันต่อกี่เดือน ที่หากนายจ้างไม่ได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิเลย อันนี้ก็คงเป็นข้อต่อสู้ได้เวลาที่เราจะทวงให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี … หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ เมื่อจะลาออก ก็ให้ใช้สิทธิพักร้อนให้ครบเลยครับหากนายจ้างไม่ให้ลาหยุด ก็พอจะเอามาเป็นข้อต่อสู้ได้ว่า เราจะใช้สิทธิแล้วแต่นายจ้างไม่ยอม

 

The following two tabs change content below.
บล็อกเกอร์สายรีวิวที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา และทรัพยากรมนุษย์ และเนื่องจากได้ร่ำเรียนปริญญาโทภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (แต่ไม่จบเพราะมัวแต่เอาความรู้มาใช้จริง จนลืมทำวิทยานิพนธ์) จึงคิดว่าจะเป็นการดีที่จะนำความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาที่ได้ มาเผยแพร่เพื่อคนอื่นๆ ต่อ ... ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดีย ดิจิตอลมาเก็ตติ้ง และเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มบริษัท Adecco Thailand ในด้านเนื้อหากับโซเชียลมีเดีย

You may also like...

28 Responses

 1. Thanlalita says:

  สอบถามค่ะ
  1. หากลาออกแล้วแต่ยังใช้สิทธิ์พักร้อนไม่หมด ถ้าบริษัทจะจ่ายเงินค่าพักร้อนที่เหลือให้ เงินในส่วนนี้ถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำส่งประกันสังคมหรือไม่
  2. กรณีที่ยังเป็นพนักงานอยู่และในปีนั้นใช้พักร้อนไม่หมด บริษัทมีนโยบายว่า ถ้าใช้พักร้อนไม่หมดจะจ่ายเป็นเงินคืนให้ เงินส่วนนี้ถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำส่งประกันสังคมหรือไม่

  • kafaak says:

   ตอบตามนี้นะครับ
   1 และ 2 เงินที่ได้ยังถือเป็นค่าจ้าง ต้องนำไปคำนวณหักส่งประกันสังคมครับ
   แต่ปกติ นายจ้างจะเป็นคนคิดคำนวณให้เองนะครับ

 2. Jeng says:

  สอบถามครับผมมีวันลาพักร้อนประจำปี 14 วันต่อปี สะสมข้ามปีได้ ไม่เกิน 5 วัน ต่อปี และต้องใช้วันลาสะสม ที่เกินมาได้ไม่เกินเดือนมีนาคม. สรุป 1 ปี จะลาได้ 19 วัน ถ้ามีสะสมมา แต่ละปีผมลาไม่เกิน 6 วัน เหลืออย่างน้อยปีละ 8 วัน แต่บริษัทให้สะสมได้ 5 วัน ต้องทิ้ง วันลาที่เหลือไป…. แล้วถ้าปีนี้ผมลาออก เดือน พฤษภาคม….ผมจะมีสิทธิลาพักร้อนได้. 14 วันเลยหรือไม่ครับ เพราะ เลยเดือนมีนาคมโดนตัดทิ้งไป 5 วัน สำหรับการสะสมข้ามปี.

  • kafaak says:

   ก่อนอื่นต้องแยกกันก่อน

   1) เรื่องการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปี …
   – ถ้านายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นปีละ 6 วัน ส่วนอีก 8 วันเป็นวันลากิจพิเศษ (แบบจ่ายค่าจ้าง) แบบนี้ เขาจะให้คุณสะสมแล้วตัดทิ้งทุกเดือนมีนาคมได้ เพราะเป็นสิทธิของนายจ้าง แต่หากคุณลาไม่ถึง 6 วัน แล้วนายจ้างไม่ได้กำหนดวันหยุดให้คุณ จำนวนวันที่เหลือนี้ต้องถูกสะสมไป เพราะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย การที่คุณไม่ใช้สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าคุณสละสิทธิ์นั้น
   – ถ้านายจ้างนับ 14 วันเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีทั้งหมด กฎที่บอกว่าสะสมได้ 5 วัน และจะถูกทิ้งทุกเดือนมีนาคม ถือว่าทำไม่ได้ครับ เพราะวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามกฎหมาย คือ สิทธิ์ของลูกจ้าง ลูกจ้างไม่ใช่สิทธิ์ ไม่ได้หมายความว่าสละสิทธิ์ ฉะนั้นคุณยังมีสิทธิ์ใช้ได้ครับ

   2) แต่ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ หากคุณลาออกเดือนพฤษภาคม ผมเป็นนายจ้าง ผมก็จะบอกว่าผมจะจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีของปีนี้ ไปเป็นช่วงหลังเดือนมิถุนายนทั้งหมด (อันนี้สิทธิ์ของนายจ้าง)​ ฉะนั้น ปีนี้คุณก็จะมีสิทธิ์ลาได้แค่ที่คุณสะสมมาจากปีก่อนๆ ครับ แต่ของปีนี้คุณจะไม่ได้ลาซักวันเดียว

 3. Nipa.whan says:

  ขอสอบถามค่ะ
  ที่บ.เราแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน ตามที่กำหนด โดยที่ยังมีวันลาพักร้อน 5 วัน ซึ่งพอจะใช้ทาง HR แจ้งว่าไม่สามารถหยุดได้ ถ้าลาจะถือว่าขาดงานแล้วจะไม่ได้เงินในวันที่ขาดงาน(หักเงิน) แล้วลาพักร้อนที่เหลือไม่มีการชดเชยเป็นเงินให้ด้วย
  ในกรณีนี้ทางบริษัทพึงกระทำได้มั้ยคะ โดยที่ทางบ.ไม่มีการแจ้งกับพนง.ถึงนโยบายเรื่องนี้ด้วยค่ะ

  • kafaak says:

   ก่อนอื่นต้องเช็คก่อนว่า พักร้อนจริงๆ เหลือเท่าไหร่ครับ เพราะเท่าที่อ่าน เหมือนลาออกกลางปี ปกติแล้วนายจ้างมักจะให้มีตาม Pro rate มากกว่า

   ทีนี้ถ้าพักร้อนเหลือ มันก็คือสิทธิของเราครับ เราควรได้ลา แต่หากนายจ้างไม่ให้ลาเพราะสาเหตุบางอย่าง เช่น เราต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อน แบบนี้ นายจ้างก็ทำได้ (เพราะกฎหมายให้นายจ้างเป็นคนจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้) แต่ในกรณีนี้ หากนายจ้างไม่ให้หยุด ก็คือไม่ได้หยุดครับ เพราะว่าตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 67 วรรค 2 ที่เพิ่มเติมไปในปี 2551 นั้น บอกไว้ว่ากรณีที่ลูกจ้างลาออก นายจ้างจะจ่ายแค่ส่วนพักร้อนที่สะสมเท่านั้นครับ

   • Jeng says:

    Prorate ที่ว่านี้เป็นสิทธินายจ้างทำได้เลย หรือต้องมีเอกสารชี้แจงก่อนครับ

 4. Nut says:

  กรณีหนูพักร้อนพร้อมลาออกแจ้งลาออกตามกฏระเบียบบริษัท หนูเข้างาน30/6/57-31/12/57ไม่มีพักร้อน
  1/1/58-31/12/58ให้พักร้อน9วัน
  1/1/59-31/12/59ได้พักร้อน6วัน
  1/1/60-1/4/60ไม่แน่ใจว่าได้พักร้อนกี่วันแต่ที่เเน่ๆเขาบอกหนูมีสิทแค่2วันหนูซึ่งใช้สิทไปแล้ว2วันที่ได้
  หนูจะลาออกโดยใช้สิทพักร้อนของปี60ซึ่งหนูเข้าใจว่าหนูได้สิท6วัน เขาไม่ให้หนูลา เพราะเขาบอกว่าหนูใช้สิทพักร้อนหมดแล้ว[เขาบอกว่าหนูได้ใช้สิทจากปีที่หนูได้พักร้อน9วันซึ่งเขาว่าเป็นสิทล่วงหน้า ตอนที่เขาบอกเป็นสิทที่พนักงานต้องได้ ประมานว่าเป็นข้อกฏหมาย] แต่พอหนูจะลาออกแล้วจะใช้พักร้อนที่ได้ในปี60เขาบอกหนูไม่มีสิทใช้พักร้อนเพราะหนูใช้ไปหมดแล้ว คือเขาเอาปีที่หนูได้พักร้อน9วันยกมาบวกลบกัน..หนูอยากทราบว่าพักร้อนที่ใช้เเล้วสามารถเอามาใช้กับปีนี้ได้ไหม[พักร้อนสะสมในปีถัดไปไม่ได้ ต้องใช้ให้หมดภายในปีนั้น]เขาทำถูกไหมค่ะ

  • kafaak says:

   แยกเป็นสองเรื่องก่อน…

   1. แม้นายจ้างจะบอกว่าห้ามสะสมพักร้อนไปปีถัดไป แต่ถ้าลูกจ้างใช้ไม่หมด นายจ้างก็จะต้องพยายามให้ลูกจ้างหยุดให้ครบครับ เพราะตามกฎหมาย นายจ้างต้องให้ลูกจ้างได้พักร้อนปีนึงไม่น้อยกว่า 6 วัน … ไม่งั้นนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินชดเชยคืน (ยกเว้น นายจ้างจัดให้หยุดแล้ว ลูกจ้างดันไม่ยอมหยุดเอง อันนั้นก็ตัวใครตัวมัน)

   2. เนื่องจากสะสมไม่ได้ ฉะนั้นปี 60 คุณก็เหลือ 2 วัน ตามที่เขาบอก ถูกแล้วครับ เพราะว่า 12 เดือน ได้ 6 วัน เท่ากับ 2 เดือนมี 1 วัน … คุณทำ ม.ค. – เม.ย. = 4 เดือน ก็มี 2 วัน ถูกต้องแล้ว ฉะนั้นถือว่าคุณใช้สิทธิหมดแล้วครับ

 5. รบกวนสอบถามค่ะ วันลาพักร้อนของปี 2016 มีเหลืออยู่ 4 วัน ทาง hr บอกว่าต้องใช้ภายใน 31 มีนา 2017 แต่พอดีว่าวางแพลนไว้ไปเที่ยวในช่วงเดือนพฤษภา เลยอยากจะเขียนเป็นจดหมายเพื่อขอเลื่อนการใช้วันลาไปเป็นพฤษภา โดยที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานแล้ว แบบนี้สามารถทำได้รึเปล่าคะ ถ้าตามกฎหมายไทย
  ขอบคุณมากค่ะ

  • kafaak says:

   กรณีกฎหมายไทยไม่ได้ระบุไว้ครับ อยู่ที่ดุลยพินิจของนายจ้างเลยครับ

 6. Jira says:

  รบกวนภามคะ ถ้ายื่นลาออกแล้ว ระบุว่าวันสุดท้ายที่ทำงาน 19/7/16 ฝ่ายบุคคลแจ้งเหลือพักร้อน 5 วัน ปกติถ้าพนักงานที่ลาออกวันพักร้อนเหลือ บริษัทจะจ่ายเป็นเงิน ถ้าหัวหน้างานสั่งให้พนักงานให้ใช้พักร้อนที่เหลือให้หมด สาเหตุจากไม่ต้องการจ่ายเงินที่ต้องได้จากวันพักร้อน ถ้าพนักงานไม่ต้องการใช้วันลาที่เหลืออยุ่ตามกฏหมาย บ.จะต้องจ่ายเงินให้มั้ย?คะ และสามารถบังคับให้พนักงานวันหยุดที่เหลือได้มั้ย?
  ขอบคุณคะ

  • kafaak says:

   กฎหมายกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีครับ ฉะนั้นหากคุณไม่ลา นายจ้างก็กำหนดวันหยุดให้คุณได้อยู่ดีครับ

 7. jib says:

  สอบถามค่ะ เรื่องการลาพักร้อน
  เริ่มเข้างาน 09. 09. 13
  สิ้นสุด 24. 04. 15
  ตั้งแต่ 09. 09. 13 ~31. 12. 13 =ไม่มีพักร้อน
  01. 01. 14~31. 12. 14=3 วัน
  01. 01. 15~31. 12. 15=6วัน
  01. 01. 16 ~31. 12. 16 = 6วัน
  แต่ลาออกสิ้นสุด 24. 04. 16=อยากทราบว่าเราควรได้พักร้อนกี่ ค่สแรงได้หรือ หากเราไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว

  • kafaak says:

   ตกลงคือ สิ้นสุด 24 เมย 16 ใช่ไหมครับ?
   จริงๆ แล้ว หากนายจ้างของคุณคิดวันพักร้อนแบบที่คุณแสดงให้เห็น มันควรจะเป็นแบบนี้
   9/9/13 – 31/12/13 = 1.5 วัน
   1/1/14 – 31/12/14 = 6 วัน
   1/1/15 – 31/12/15 = 6 วัน
   1/1/16 – 24/4/16 = 2 วัน

   แบบนี้ครับ เพราะการทำงานแบบไม่เต็มปี มันต้องคิดวันหยุดพักผ่อนประจำปีแบบ Pro rate ทีนี้ถามว่านายจ้างกำหนดหรือเปล่าว่าให้สะสมได้ไหม หากไม่ได้ใช้ หรือ หากนายจ้างไม่ได้ให้หยุด ถ้าคุณไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว แสดงว่านายจ้างไม่ได้จัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายเลย? แล้วจะไม่ยอมจ่ายค่าทำงานในวันหยุดด้วย แบบนี้ก็ต้องฟ้องครับ

 8. Panitnun whutti says:

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีหัวหน้าให้หากฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดประเด็นด้านล่างค่ะ ว่ามีกฎหมายหรือฎรกาแรงงานอะไรที่ระบุในกรณี

  ถามว่าหากนายจ้างจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ลูกจ้างแล้ว เช่นเป็นวันที่ 1-3 ธันวาคม 2015 หากเมื่อถึงวัน ลูกจ้างยังคงไม่หยุด และมาทำงาน โดยเซ็นหนังสือยินยอมว่า ยินยอมสละวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในวันที่นายจ้างกำหนดไว้ โดยยินดีมาทำงาน ๖จะด้วยเหตุผลไรก็ตาม เข่น มาทำงานแล้วได้เงินมากกว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี
  หากเป้นดังนี้แล้วจะยังต้องให้นายจ้างจ่ายเป้นเงินคืนให้กับลูกจ้างตามพักร้อนที่ลูกจ้างตกลงสละสิทธิหรือไม่

  รบกวนหาฏีการด้านแรงงาน หรือตีความกฎหทายมายืนยันกันหน่อนครับ

 9. Wannapa L says:

  คงเหมือน บ. ทั่วๆ เราทำงานอยู่ใน บ. หนึ่งที่ไม่ได้จัดพักร้อน ให้ พนง. แต่ให้พนักงานเขียนลาเป็นคราวๆๆไป และถ้าใช้สิทธิไม่หมด คืนจ่ายให้ พนง . เป็นเงินตามวันคงเหลือจริง ของค่าจ้างแต่ละคน (ทุกปีจ่ายคืน ปลายเดือน ธันวารอบจ่ายเงินเดือน) แต่เมื่อพนักงานลาออก และเหลือสิทธิพักร้อน พนักไม่ยื่นขอลาใช้สิทธิเองก่อนลาออก /บ. ยังคงต้องจ่ายเงินพักร้อนคงเหลืออีกหรือไม่. . . . และถ้าก่อนออกขอใช้สิทธิลาพักร้อนที่เหลือ 5 วัน และ บ. ก็อนุมัติ เพียง 3 วัน คงเหลือ 2 วัน จะได้คืนเป็นเงินไหม ขอถาม 2 กรณีคะ

  • kafaak says:

   ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างต้องให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ต่ำกว่า 6 วัน โดยนายจ้างเป็นคนกำหนดเอง แต่ปกติแล้ว นายจ้างมักจะมาในรูปให้ลาเพื่อใช้สิทธิเป็นคราวๆ ไปแทน เพราะสะดวกทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่พนักงานลาออกกลางคัน ปกติแล้วมักใช้วิธีพิจารณาสิทธิตามระยะเวลาการทำงานในปีนั้นครับ คิดแบบง่ายๆ ปีนึงมีสิทธิอย่างน้อย 6 วัน ก็เอามาเฉลี่ยใน 12 เดือน เราออกเดือนไหน ทำงานไปแล้วกี่เดือน เราควรจะมีสิทธิได้ลาหยุดพักร้อนกี่วัน ก็ตามนั้นครับ

 10. lek says:

  ถ้าบริษัทโดน takeover แต่เจ้าของกิจการใหม่ บังคับเปลี่ยนวันลาพักร้อนที่คงค้าง เป็นเงินทั้งหมด ถามว่า เงินนั้น ต้องเสียภาษีไหมครับ เพราะเราไม่ได้เงินมาฟรี ต้องเสียวันลา

  • kafaak says:

   กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) ปีละไม่ต่ำกว่า 6 วัน แต่หากใช้ไม่หมดก็จะกำหนดให้สะสมหรือจะชดใช้คืนเป็นเงินก็ได้
   ทีนี้ตามปกติในกรณีที่เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ เกิดวันดีคืนดีเลิกให้สะสมพักร้อน ถามว่าทำได้ไหม ปกติหลายๆ ที่เขาจะไม่ทำ เพราะถือคติกฎใหม่ไม่มีผลบังคับย้อนหลัง ฉะนั้นที่สะสมไว้ก็จะยังใช้ลาได้ แต่อนาคตไม่ให้สะสม หากเหลือก็จะคืนเป็นเงิน
   แต่ก็น่าจะมีแบบบริษัทของคุณอ่ะครับ ที่ตัดปัญหา ไม่ให้สะสมเลย แล้วจ่ายชดเชยเลย ฉะนั้นนายจ้างของคุณทำถูกแล้วครับ

   ทีนี้ประเด็นสำคัญ … ต้องจ่ายภาษีไหม … ต้องสิครับ เพราะถือเป็นเงินรายได้ครับผม

 11. Nucharat says:

  สอบถามการคำนวณค่าจ้าง กรณีที่ลาพักร้อนเหลือตอนลาออกค่ะ

  ตัวอย่าง เงินเดือน 30,000 บาท วันลาพักร้อนเหลือ 20 วัน และบริษัทไม่ให้ใช้พักร้อนตอนจะลาออก
  ดังนั้นบริษัทจะคำนวณเงินให้แบบไหนค่ะ

  แบบที่ 1. เงินเดือน หาร 30 วัน กรณีนี้ได้เงิน (30,000 / 30) x 20 = 20,000 บาท
  หรือ
  แบบที่ 2. เงินเดือน หาร เฉพาะจำนวนวันทำงานในเดือน เช่น หาร 20 วัน กรณีได้เงิน (30,000/20) x 20 = 30,000
  เนื่องจากถ้าเราได้ใช้พักร้อน 20 วันติดต่อกัน เท่ากับเราได้หยุด 1 เดือน ซึ่งเท่ากับเราได้เงินเดือน 1 เดือน
  ดังนั้นบริษัทควรให้ค่าชดเชย โดยคำนวณเฉพาะวันทำงาน หาร เงินเดือน แบบที่ 2 หรือป่าวค่ะ

  • kafaak says:

   คิดตามวิธีคำนวณเงินเดือนปกติของคุณเลยครับ ผมเชื่อว่าน่าจะคิดแบบแรกเป็นส่วนมาก หรือก็คือ เอาเงินเดือนหาร 30 วัน แล้วคูณจำนวนวันพักร้อนที่เหลือของเราครับ

 12. Sucha says:

  รบกวนหน่อยนะคะ…….อยากทราบว่าหากมีวันพักร้อนที่ใช้ไม่หมดในปีนั้นแล้วไม่สามารถสะสมไปปีหน้าได้ อีกทั้งไม่สามารถหาโอกาสใช้วันพักร้อนที่มีได้ครบ

  กฏหมายบังคับหรือไม่ว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานแทนคะ?

  เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบาย สะสมวันพักร้อนไปในปีถัดไป ถ้าไม่มีโอกาสใช้ บริษัทให้ตัดทิ้งเลย แต่ดิฉันในฐานะฝ่ายบุคคล มีความรู้สึกว่า นโยบายบริษัท ไม่แฟร์กับพนักงานค่ะ

  • kafaak says:

   ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างจะเลือกให้สะสมต่อหรือไม่ก็ได้เพียงแต่ว่าหากไม่ให้สะสมต่อ ก็ต้องให้พนักงานได้ใช้จนหมด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปีครับ กฎหมายกำหนดไว้แค่นี้
   นั่นหมายความว่า ถ้าพนักงานยังพักร้อนไม่ถึง 6 วัน แล้วบริษัทไม่ให้สะสมต่อ บริษัทก็ต้องกำหนดไปเลยว่าจะให้พนักงานหยุดวันไหน เพราะตามกฎหมายนั้นให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีอยู่แล้ว (เพียงแต่นายจ้างและลูกจ้างมักจะตกลงกันเป็นการลาเป็นคราวๆ ไป เพื่อความยืดหยุ่น) จากนั้นหากพนักงานยังเลือกที่จะมาทำงานต่อ นายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายครับ

 13. อยากทราบว่า ในกรณีที่เราเหลือ vacation อยู่หลายวัน และกำลังจะเกษ๊ยณจึงอยากจะได้เงินส่วนชดเชยที่ไม่ได้ใช้ vacation แต่ทางบริษัทจะบังคับให้เราหยุดนั้น เราสามารถที่จะดื้อไม่หยุดได้มั๊ยค่ะ แล้วถ้าทำอย่างนั้น ทางบริษัทจะใช้ตัวนี้มาบอกว่าจะไม่จ่ายเราอยู่ดี เพราะให้โอกาศหยุดแล้วแต่หรือไม่หยุด ได้หรือไม่ค่ะ

  • kafaak says:

   กรณีของพักร้อน หรือที่ตามกฎหมายเรียกว่า วันหยุดพักผ่อนประจำปี นั้น กฎหมายระบุว่าให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันครับ ฉะนั้นหากนายจ้างกำหนดให้หยุดก็ต้องหยุดนะครับ หากเราดื้อมาทำงานโดยที่นายจ้างไม่ได้ขอ จะมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้เงินชดเชยไม่ได้ครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: