ลาออกแล้ว พักร้อนยังเหลือ นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินหรือไม่?!?

 

Vacation - Featured image

 

เมื่อมีพบก็ย่อมต้องมีจาก เมื่อรับพนักงานเข้ามาทำงาน ก็มีโอกาสที่สักวันหนึ่งพนักงานคนนั้นจะลาออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ แต่คำถามที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนถามกันบ่อยๆ และผู้คนในสายงานทรัพยากรมนุษย์จำนวนไม่น้อยก็ไม่ทราบคำตอบ ก็คือ ปีหนึ่งๆ นั้น นายจ้างให้พักร้อนไว้ใช้ตั้งหลายวัน หากเราลาออกซะก่อนที่จะได้มีโอกาสใช้ให้หมด นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินคือมารึเปล่า?!? แล้วถ้าต้องจ่าย จะต้องจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่?!?

 

คิดค่าจ้างในวันหยุดกันอย่างไร?!?

วันพักร้อน ถือเป็นวันหยุดของลูกจ้างครับ ตรงนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปรับปรุง พ.ศ. 2553 มาตรา 56 มีใจความว่า

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับ ค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดตังต่อไปนี้

(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง รายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) วันหยุดตามประเพณี

(3) วันหยุดพักผ่อนประจำปี

หมายความว่า หากนายจ้างให้เรามาทำงานในวันหยุด ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ที่เราเรียกติดปากกันว่า “พักร้อน” นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้เรา ส่วนจะเป็นเงินเท่าใดนั้น มาตรา 62 ได้ให้คำตอบไว้ มีใจความว่า

ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ตาม มาตรา 28 มาตรา 29 หรือ มาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำ งานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่าย เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของ อัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่าย ไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตาม จำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อ หน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้ รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

หรือหากพูดแบบภาษาชาวบ้านคือ พนักงานรายเดือน (ที่เงินเดือนคงที่ โดยคำนวณจากรายได้ต่อวันคูณสามสิบวัน) ก็จะเข้าข่าย (1) ส่วนพวก พนักงานรายวัน (ที่รายได้คิดกันเป็นวัน วันหยุดประจำสัปดาห์ จะไม่นำมาคิดค่าจ้าง) จะเข้าข่าย (2) ครับ

 

หากลาออกแล้ววันพักร้อนยังเหลือ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดหรือไม่?!?

ก่อนที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในปี พ.ศ.​2553 นั้น เรื่องนี้เป็นคำถามยอดฮิตใช่ย่อย (และจริงๆ แล้ว ปัจจุบันก็ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตอยู่ เพราะคนยังไม่ค่อยทราบกฎหมายแรงงานมากนัก) แต่ มาตรา 67 ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุง พ.ศ.2553 นั้น ได้ครอบคลุมประเด็นนี้แล้ว คือ

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อน ประจําปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้น เป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อน ประจําปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30

นั่นจึงทำให้เกิดความกำกวมในส่วนของ สิทธิพักร้อน ครับ … ส่วนที่ไม่กำกวมคือ กรณีที่เป็นวันหยุดพักร้อนสะสม นายจ้างจะต้องจ่ายให้แน่นอน ไม่ว่านายจ้างจะเป็นคนบอกเลิกจ้าง หรือ ลูกจ้างจะเป็นคนลาออกเอง แต่ส่วนที่กำกวมคือ วันหยุดพักร้อนประจำปีปัจจุบันนี่แหละ หากนายจ้างเลิกจ้าง กฎหมายระบุชัดเจนเลยว่า ต้องจ่ายให้ตามสัดส่วนที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ แต่ไม่ได้ฟันธงมาให้ว่าหากลูกจ้างลาออกแล้วจะต้องทำยังไง ดังนั้น จึงมีนายจ้างบางส่วนใช้จุดนี้มาบอกได้ว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายครับผม

ซึ่งตรงนี้จึงทำให้เหลือแค่กรณีที่นายจ้างระบุไว้ชัดเจนเลยว่า ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาพักร้อนได้เดือนละกี่วัน หรือ กี่วันต่อกี่เดือน ที่หากนายจ้างไม่ได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิเลย อันนี้ก็คงเป็นข้อต่อสู้ได้เวลาที่เราจะทวงให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี … หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ เมื่อจะลาออก ก็ให้ใช้สิทธิพักร้อนให้ครบเลยครับหากนายจ้างไม่ให้ลาหยุด ก็พอจะเอามาเป็นข้อต่อสู้ได้ว่า เราจะใช้สิทธิแล้วแต่นายจ้างไม่ยอม

 

The following two tabs change content below.
บล็อกเกอร์สายรีวิวที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี จิตวิทยา และทรัพยากรมนุษย์ และเนื่องจากได้ร่ำเรียนปริญญาโทภาควิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (แต่ไม่จบเพราะมัวแต่เอาความรู้มาใช้จริง จนลืมทำวิทยานิพนธ์) จึงคิดว่าจะเป็นการดีที่จะนำความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล และจิตวิทยาที่ได้ มาเผยแพร่เพื่อคนอื่นๆ ต่อ ... ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดีย ดิจิตอลมาเก็ตติ้ง และเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มบริษัท Adecco Thailand ในด้านเนื้อหากับโซเชียลมีเดีย

You may also like...

15 Responses

 1. jib says:

  สอบถามค่ะ เรื่องการลาพักร้อน
  เริ่มเข้างาน 09. 09. 13
  สิ้นสุด 24. 04. 15
  ตั้งแต่ 09. 09. 13 ~31. 12. 13 =ไม่มีพักร้อน
  01. 01. 14~31. 12. 14=3 วัน
  01. 01. 15~31. 12. 15=6วัน
  01. 01. 16 ~31. 12. 16 = 6วัน
  แต่ลาออกสิ้นสุด 24. 04. 16=อยากทราบว่าเราควรได้พักร้อนกี่ ค่สแรงได้หรือ หากเราไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว

  • kafaak says:

   ตกลงคือ สิ้นสุด 24 เมย 16 ใช่ไหมครับ?
   จริงๆ แล้ว หากนายจ้างของคุณคิดวันพักร้อนแบบที่คุณแสดงให้เห็น มันควรจะเป็นแบบนี้
   9/9/13 – 31/12/13 = 1.5 วัน
   1/1/14 – 31/12/14 = 6 วัน
   1/1/15 – 31/12/15 = 6 วัน
   1/1/16 – 24/4/16 = 2 วัน

   แบบนี้ครับ เพราะการทำงานแบบไม่เต็มปี มันต้องคิดวันหยุดพักผ่อนประจำปีแบบ Pro rate ทีนี้ถามว่านายจ้างกำหนดหรือเปล่าว่าให้สะสมได้ไหม หากไม่ได้ใช้ หรือ หากนายจ้างไม่ได้ให้หยุด ถ้าคุณไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียว แสดงว่านายจ้างไม่ได้จัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายเลย? แล้วจะไม่ยอมจ่ายค่าทำงานในวันหยุดด้วย แบบนี้ก็ต้องฟ้องครับ

 2. Panitnun whutti says:

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีหัวหน้าให้หากฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดประเด็นด้านล่างค่ะ ว่ามีกฎหมายหรือฎรกาแรงงานอะไรที่ระบุในกรณี

  ถามว่าหากนายจ้างจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ลูกจ้างแล้ว เช่นเป็นวันที่ 1-3 ธันวาคม 2015 หากเมื่อถึงวัน ลูกจ้างยังคงไม่หยุด และมาทำงาน โดยเซ็นหนังสือยินยอมว่า ยินยอมสละวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในวันที่นายจ้างกำหนดไว้ โดยยินดีมาทำงาน ๖จะด้วยเหตุผลไรก็ตาม เข่น มาทำงานแล้วได้เงินมากกว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี
  หากเป้นดังนี้แล้วจะยังต้องให้นายจ้างจ่ายเป้นเงินคืนให้กับลูกจ้างตามพักร้อนที่ลูกจ้างตกลงสละสิทธิหรือไม่

  รบกวนหาฏีการด้านแรงงาน หรือตีความกฎหทายมายืนยันกันหน่อนครับ

 3. Wannapa L says:

  คงเหมือน บ. ทั่วๆ เราทำงานอยู่ใน บ. หนึ่งที่ไม่ได้จัดพักร้อน ให้ พนง. แต่ให้พนักงานเขียนลาเป็นคราวๆๆไป และถ้าใช้สิทธิไม่หมด คืนจ่ายให้ พนง . เป็นเงินตามวันคงเหลือจริง ของค่าจ้างแต่ละคน (ทุกปีจ่ายคืน ปลายเดือน ธันวารอบจ่ายเงินเดือน) แต่เมื่อพนักงานลาออก และเหลือสิทธิพักร้อน พนักไม่ยื่นขอลาใช้สิทธิเองก่อนลาออก /บ. ยังคงต้องจ่ายเงินพักร้อนคงเหลืออีกหรือไม่. . . . และถ้าก่อนออกขอใช้สิทธิลาพักร้อนที่เหลือ 5 วัน และ บ. ก็อนุมัติ เพียง 3 วัน คงเหลือ 2 วัน จะได้คืนเป็นเงินไหม ขอถาม 2 กรณีคะ

  • kafaak says:

   ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างต้องให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ต่ำกว่า 6 วัน โดยนายจ้างเป็นคนกำหนดเอง แต่ปกติแล้ว นายจ้างมักจะมาในรูปให้ลาเพื่อใช้สิทธิเป็นคราวๆ ไปแทน เพราะสะดวกทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่พนักงานลาออกกลางคัน ปกติแล้วมักใช้วิธีพิจารณาสิทธิตามระยะเวลาการทำงานในปีนั้นครับ คิดแบบง่ายๆ ปีนึงมีสิทธิอย่างน้อย 6 วัน ก็เอามาเฉลี่ยใน 12 เดือน เราออกเดือนไหน ทำงานไปแล้วกี่เดือน เราควรจะมีสิทธิได้ลาหยุดพักร้อนกี่วัน ก็ตามนั้นครับ

 4. lek says:

  ถ้าบริษัทโดน takeover แต่เจ้าของกิจการใหม่ บังคับเปลี่ยนวันลาพักร้อนที่คงค้าง เป็นเงินทั้งหมด ถามว่า เงินนั้น ต้องเสียภาษีไหมครับ เพราะเราไม่ได้เงินมาฟรี ต้องเสียวันลา

  • kafaak says:

   กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) ปีละไม่ต่ำกว่า 6 วัน แต่หากใช้ไม่หมดก็จะกำหนดให้สะสมหรือจะชดใช้คืนเป็นเงินก็ได้
   ทีนี้ตามปกติในกรณีที่เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ เกิดวันดีคืนดีเลิกให้สะสมพักร้อน ถามว่าทำได้ไหม ปกติหลายๆ ที่เขาจะไม่ทำ เพราะถือคติกฎใหม่ไม่มีผลบังคับย้อนหลัง ฉะนั้นที่สะสมไว้ก็จะยังใช้ลาได้ แต่อนาคตไม่ให้สะสม หากเหลือก็จะคืนเป็นเงิน
   แต่ก็น่าจะมีแบบบริษัทของคุณอ่ะครับ ที่ตัดปัญหา ไม่ให้สะสมเลย แล้วจ่ายชดเชยเลย ฉะนั้นนายจ้างของคุณทำถูกแล้วครับ

   ทีนี้ประเด็นสำคัญ … ต้องจ่ายภาษีไหม … ต้องสิครับ เพราะถือเป็นเงินรายได้ครับผม

 5. Nucharat says:

  สอบถามการคำนวณค่าจ้าง กรณีที่ลาพักร้อนเหลือตอนลาออกค่ะ

  ตัวอย่าง เงินเดือน 30,000 บาท วันลาพักร้อนเหลือ 20 วัน และบริษัทไม่ให้ใช้พักร้อนตอนจะลาออก
  ดังนั้นบริษัทจะคำนวณเงินให้แบบไหนค่ะ

  แบบที่ 1. เงินเดือน หาร 30 วัน กรณีนี้ได้เงิน (30,000 / 30) x 20 = 20,000 บาท
  หรือ
  แบบที่ 2. เงินเดือน หาร เฉพาะจำนวนวันทำงานในเดือน เช่น หาร 20 วัน กรณีได้เงิน (30,000/20) x 20 = 30,000
  เนื่องจากถ้าเราได้ใช้พักร้อน 20 วันติดต่อกัน เท่ากับเราได้หยุด 1 เดือน ซึ่งเท่ากับเราได้เงินเดือน 1 เดือน
  ดังนั้นบริษัทควรให้ค่าชดเชย โดยคำนวณเฉพาะวันทำงาน หาร เงินเดือน แบบที่ 2 หรือป่าวค่ะ

  • kafaak says:

   คิดตามวิธีคำนวณเงินเดือนปกติของคุณเลยครับ ผมเชื่อว่าน่าจะคิดแบบแรกเป็นส่วนมาก หรือก็คือ เอาเงินเดือนหาร 30 วัน แล้วคูณจำนวนวันพักร้อนที่เหลือของเราครับ

 6. Sucha says:

  รบกวนหน่อยนะคะ…….อยากทราบว่าหากมีวันพักร้อนที่ใช้ไม่หมดในปีนั้นแล้วไม่สามารถสะสมไปปีหน้าได้ อีกทั้งไม่สามารถหาโอกาสใช้วันพักร้อนที่มีได้ครบ

  กฏหมายบังคับหรือไม่ว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานแทนคะ?

  เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบาย สะสมวันพักร้อนไปในปีถัดไป ถ้าไม่มีโอกาสใช้ บริษัทให้ตัดทิ้งเลย แต่ดิฉันในฐานะฝ่ายบุคคล มีความรู้สึกว่า นโยบายบริษัท ไม่แฟร์กับพนักงานค่ะ

  • kafaak says:

   ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างจะเลือกให้สะสมต่อหรือไม่ก็ได้เพียงแต่ว่าหากไม่ให้สะสมต่อ ก็ต้องให้พนักงานได้ใช้จนหมด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปีครับ กฎหมายกำหนดไว้แค่นี้
   นั่นหมายความว่า ถ้าพนักงานยังพักร้อนไม่ถึง 6 วัน แล้วบริษัทไม่ให้สะสมต่อ บริษัทก็ต้องกำหนดไปเลยว่าจะให้พนักงานหยุดวันไหน เพราะตามกฎหมายนั้นให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีอยู่แล้ว (เพียงแต่นายจ้างและลูกจ้างมักจะตกลงกันเป็นการลาเป็นคราวๆ ไป เพื่อความยืดหยุ่น) จากนั้นหากพนักงานยังเลือกที่จะมาทำงานต่อ นายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายครับ

 7. อยากทราบว่า ในกรณีที่เราเหลือ vacation อยู่หลายวัน และกำลังจะเกษ๊ยณจึงอยากจะได้เงินส่วนชดเชยที่ไม่ได้ใช้ vacation แต่ทางบริษัทจะบังคับให้เราหยุดนั้น เราสามารถที่จะดื้อไม่หยุดได้มั๊ยค่ะ แล้วถ้าทำอย่างนั้น ทางบริษัทจะใช้ตัวนี้มาบอกว่าจะไม่จ่ายเราอยู่ดี เพราะให้โอกาศหยุดแล้วแต่หรือไม่หยุด ได้หรือไม่ค่ะ

  • kafaak says:

   กรณีของพักร้อน หรือที่ตามกฎหมายเรียกว่า วันหยุดพักผ่อนประจำปี นั้น กฎหมายระบุว่าให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันครับ ฉะนั้นหากนายจ้างกำหนดให้หยุดก็ต้องหยุดนะครับ หากเราดื้อมาทำงานโดยที่นายจ้างไม่ได้ขอ จะมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้เงินชดเชยไม่ได้ครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: